BIÊN BẢN XÉT HẾT THỬ VIỆC

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Quang Hưng (trang riêng)
Ngày gửi: 23h:01' 28-09-2012
Dung lượng: 46.5 KB
Số lượt tải: 154
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT MỸ TÚ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS MỸ PHƯỚC A Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: KH-CM.THCSMPA Mỹ Phước, ngày 04 tháng 09 năm 2012

BIÊN BẢN
V/v xét hết thử việc cho giáo viên

I. Thời gian, địa điểm
Hôm nay vào lúc giờ phút, ngày tháng năm 2012. Tại trường THCS Mỹ Phước A Hội đồng tiến hành họp xét hết thử việc cho giáo viên.
II. Thành phần
Trần Minh Thuần HT CTHĐ
Nguyễn Quang Hưng PHT P.CTHĐ
Lê Hữu Nam CTCĐ Thành viên
Huỳnh Văn Chén BTCĐ Thành viên
Trần Quốc Liền TPT Thành viên
Phạm Thị Ánh Nguyệt TT Thành viên
Bùi Ngọc Trúc Văn thư Thư ký
III. Nội dung
1. Đ/c: Nguyễn Văn Thành thông qua văn bản về việc hướng dẫn thử việc năm học 2012-2013 về các tiêu chuẩn của CB-GV-CNV thử việc và tiến hành xét hết thử việc giáo viên Huỳnh Thị Ngọc Trang
2. Cô: Huỳnh Thị Ngọc Trang đọc bảng tự nhận xét đánh giá kết quả thử việc trong thời gian thử việc.
3. Cô: Phạm Thị Ánh Nguyệt (Người hướng dẫn thử việc cho cô Huỳnh Thị Ngọc Trang) nhận xét:
- Ưu điểm:
+ Cô Huỳnh Thị Ngọc Trang có lối sống lành mạnh, hòa đồng với mọi người, gần gũi với nhân dân.
+ Nhiệt tình trong công tác, quan tâm giúp đỡ đồng nghiệp.
+ Tham gia tốt các phong trào của trường, của ngành tổ chức.
+ Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
+ Về chuyên môn, nghiệp vụ: Thực hiện tốt hồ sơ sổ sách, năng lực sư phạm khá.
- Khuyết điểm:

IV. Ý kiến tập thể
Thầy: Lê Hữu Nam (CTCĐ)
+ Cô Huỳnh Thị Ngọc Trang tham gia tốt các phong trào của trường cũng như bên Công đoàn đưa ra.
+ Thống nhất đề nghị xét hoàn thành thử việc cho văn thư.
Thầy: Huỳnh Văn Chén (BTCĐ): Cô Huỳnh Thị Ngọc Trang tham gia rất tốt phong trào do Chi Đoàn và Đội tổ chức, phát động nên thống nhất xét hoàn thành thử việc cho cô Trang.
Thầy: Trần Minh Thuần (Hiệu Trưởng) nhận xét chung:
+ Cô Huỳnh Thị Ngọc Trang trong công tác nói chung là nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao, hoàn thành khá tốt nhiệm vụ được giao, có ý thức kỷ luật tốt. Tuy nhiên, do mới ra trường công tác nên vẫn còn thiếu kinh nghiệm trong việc xử lý các tình huống sư phạm. Trong thời gian sắp tới cố gắng học hỏi và khắc phục khuyết điểm để hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn.
+ Cô Huỳnh Thị Ngọc Trang đủ điều kiện để công nhận hết thử việc sau 12 tháng thử việc (kể từ ngày 01/09/2011 đến hết ngày 01/09/2012).
Tập thể thống nhất xét hết thử việc cho cô Huỳnh Thị Ngọc Trang và đủ điều kiện hợp đồng lao động tiếp theo.
Trên đây là biên bản xét hết thử việc cho giáo viên của Hội đồng xét hết thử việc trường THCS Mỹ Phước A. Kính trình lên lãnh đạo phòng GD & ĐT huyện Mỹ Tú tiếp tục xem xét và đề nghị ra quyết định.
Biên bản kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày và có thông qua tập thể cùng nghe, thống nhất.

Mỹ phước, ngày tháng 09 năm 2012
TM. HĐ xét hết thử việc THƯ KÝ
CTHĐ