TỔ QUỐC THÂN YÊU

Thông tin chủ nhà

Quản trị: Nguyễn Quang Hưng
Chức Vụ: Phó Hiệu Trưởng
Đơn vị công tác: Trường THCS Mỹ Phước A
Chuyên môn: Ngữ Văn
Điện thoại liên hệ: 0977.494.412
Email: Nguyenquanghung9999@gmail.com

CHÀO CUỘC ĐỜI

THỜI GIAN VÀNG

MÁY TÍNH NHANH

CHỖ NÀO CŨNG..NÓNG!

Tài nguyên dạy học

LIÊN KẾT CÂU LẠC BỘ VIOLET

ĐỌC 100 THỨ BÁO

Cùng nghe nhạc

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Quang Hưng)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  LIỀU THUỐC TRẺ

  GỬI THIỆP ĐIỆN TỬ


  DU LỊCH MÀN ẢNH NHỎ

  CỘNG ĐỒNG VIOLET

  TIỆN ÍCH LIÊN KẾT

  GIỚI THIỆU CÁC BÁO

  LIÊN KẾT WEBSITE

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  QUYẾT ĐỊNH THANH TRA HOẠT ĐỘNG SƯ PHẠM GV

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Quang Hưng (trang riêng)
  Ngày gửi: 05h:47' 08-10-2012
  Dung lượng: 64.5 KB
  Số lượt tải: 17
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT MỸ TÚ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG THCS MỸ PHƯỚC A Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số: /QĐ-THCSMPA Mỹ Phước, ngày tháng 09 năm 2012

  QUYẾT ĐỊNH
  Về việc thanh tra và thành lập tổ thanh tra hoạt động sư phạm giáo viên
  đợt 1 năm học 2012 - 2013

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS MỸ PHƯỚC A

  Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng trường trung học, quy định tại Điều 19, ban hành theo Thông tư số 12/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28 tháng 03 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Trường trung học;
  Căn cứ Thông tư 43/2006/TT-BGD&ĐT ngày 20/10/2006 của Bộ GD&ĐT hướng dẫn thanh tra toàn diện nhà trường, cơ sở giáo dục khác và thanh tra hoạt động sư phạm của nhà giáo;
  Căn cứ Hướng dẫn 50/HD-TTr ngày 24 tháng 09 năm 2012 của thanh tra sở Giáo dục & Đào tạo Sóc Trăng về việc hướng dẫn Nghiệp vụ thanh tra toàn diện trường phổ thông, trung tâm GDTX và thanh tra hoạt động sư phạm của GV phổ thông, trung tâm GDTX;
  Căn cứ vào trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực công tác của công chức, viên chức tại đơn vị;
  Xét đề nghị của bộ phận chuyên môn trường THCS Mỹ Phước A.

  QUYẾT ĐỊNH

  Điều 1: Thành lập Tổ thanh tra hoạt động sư phạm gồm 05 thành viên và Quyết định thanh tra hoạt động sư phạm lần thứ 1 năm học 2012-2013 đối với 01 giáo viên (Có danh sách kèm theo)
  Thời gian tiến hành thanh tra từ ngày 18/10/2012 đến hết ngày 20/10/2012.
  Điều 2: Tổ thanh tra có nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra toàn bộ hồ sơ, sổ sách chuyên môn và dự giờ, đánh giá giờ dạy của giáo viên theo hướng dẫn số 50/HD.TTr ngày ngày 24 tháng 09 năm 2012 của thanh tra sở Giáo dục & Đào tạo Sóc Trăng
  Giáo viên được thanh tra nghiêm chỉnh chấp hành và hợp tác tốt với tổ thanh tra để hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra.
  Điều 3: Các ông (bà) có tên tại điều 1, các tổ chức và bộ phận công tác trong trường có liên quan, căn cứ Quyết định thi hành.
  Nơi nhận
  - Như điều 3;
  - Lưu VT, CM.
   HIỆU TRƯỞNG
  
  
  DANH SÁCH TỔ THANH TRA VÀ GIÁO VIÊN ĐƯỢC THANH TRA
  (Kèm theo QĐ số: /QĐ-THCSMPA ngày tháng năm 2012 của
  Hiệu trưởng trường THCS Mỹ Phước A)

  STT
  Họ và tên
  Chức vụ trong đơn vị
  Chức vụ trong tổ thanh tra
  
  I
  Thành phần tổ thanh tra
  
  
  Nguyễn Quang Hưng
  P.Hiệu trưởng
  Tổ trưởng
  
  
  Huỳnh Văn Chén
  Tổ trưởng
  Tổ viên
  
  
  Trần Quốc Liền
  TPT
  Tổ viên
  
  
  Lê Hoàng Trang
  Giáo viên
  Tổ viên
  
  
  Trần Thị Ngọc Thơ
  Giáo viên
  Thư ký
  
  II
  Giáo viên được thanh tra
  
  1.
  Huỳnh Hòa
  Giáo viên
  GV được thanh tra
  
  Ấn định danh sách có 05 Đ/c trong tổ thanh tra và 01 giáo viên được thanh tra  KẾ HOẠCH, THỜI GIAN LÀM VIỆC CỦA TỔ THANH TRA

  Thời gian
  Nội dung công việc
  Người thực hiện
  Ghi chú
  
  Lúc 14h 00
  Ngày 19/10/2012
  Họp đoàn, phân công
  Đoàn thanh tra
  Họp tại Văn phòng
  
  Lúc 15h 15
  Ngày 19/10/2012
  Dự môn lịch sử lớp 6A/2 (tiết 4)
  Hưng, Thơ, Chén
  Bài: “Thời nguyên thủy trên đất nước ta”
  
  Lúc 12h 45
  Ngày 20/10/2012
  Dự môn lịch sử lớp 6A/1 (tiết 1)
  Hưng, Trang, Liền
  Bài: “Thời nguyên thủy trên đất nước ta”
  
  Lúc 14h 00
  Ngày 20/10/2012
  Kiểm tra hồ sơ chuyên môn
  Hưng, Chén, Thơ
  Tại văn phòng
  
  Lúc 16h 00
  Ngày 20/10/2012
  Họp đoàn, Tổng kết
  Đoàn thanh tra
  Tại văn phòng
  
  Lúc 16h 30
  Ngày 20/10/2012
  Tư vấn với giáo viên, hoàn tất biên bản
  Đoàn thanh tra + giáo viên được thanh tra
  Tại văn phòng
  
     
  Gửi ý kiến