TỔ QUỐC THÂN YÊU

Thông tin chủ nhà

Quản trị: Nguyễn Quang Hưng
Chức Vụ: Phó Hiệu Trưởng
Đơn vị công tác: Trường THCS Mỹ Phước A
Chuyên môn: Ngữ Văn
Điện thoại liên hệ: 0977.494.412
Email: Nguyenquanghung9999@gmail.com

CHÀO CUỘC ĐỜI

THỜI GIAN VÀNG

MÁY TÍNH NHANH

CHỖ NÀO CŨNG..NÓNG!

Tài nguyên dạy học

LIÊN KẾT CÂU LẠC BỘ VIOLET

ĐỌC 100 THỨ BÁO

Cùng nghe nhạc

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Quang Hưng)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  LIỀU THUỐC TRẺ

  GỬI THIỆP ĐIỆN TỬ


  DU LỊCH MÀN ẢNH NHỎ

  CỘNG ĐỒNG VIOLET

  TIỆN ÍCH LIÊN KẾT

  GIỚI THIỆU CÁC BÁO

  LIÊN KẾT WEBSITE

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG KHOA HỌC HỘI THI GVG

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Quang Hưng (trang riêng)
  Ngày gửi: 03h:45' 27-10-2012
  Dung lượng: 31.0 KB
  Số lượt tải: 244
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT MỸ TÚ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG THCS MỸ PHƯỚC A Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số: /QĐ-THCSMPA Mỹ Phước, ngày tháng 09 năm 2012

  QUYẾT ĐỊNH
  Về việc thành lập Hội đồng khoa học chấm Sáng kiến kinh nghiệm trong Hội thi giáo viên giỏi cấp trường năm học 2012 – 2013

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS MỸ PHƯỚC A

  Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28 tháng 03 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Trường trung học;
  Căn cứ Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên, ban hành kèm theo Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010 của bộ Giáo dục và Đào tạo;
  Căn cứ hướng dẫn số 547/HD-PGDĐT, ngày 04/09/2012 của Phòng Giáo dục và ĐT huyện Mỹ Tú, về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2012-2013;
  Căn cứ kế hoạch số 36 KH.THCSMPA ngày 04 tháng 09 năm 2012 của hiệu trưởng trường THCS Mỹ Phước về kế hoạch năm học 2012-2013;
  Căn cứ tình hình thực tế và năng lực đội ngũ của trường THCS Mỹ Phước A;
  Xét đề nghị của Bộ phận chuyên môn trường THCS Mỹ Phước A.

  QUYẾT ĐỊNH 
  Điều 1: Thành lập Hội đồng khoa học chấm sáng kiến kinh nghiệm trong Hội thi Giáo viên giỏi trường THCS Mỹ Phước A năm học 2012 - 2013 (Có danh sách kèm theo).
  Điều 2: Các Ông (Bà) trong Hội đồng khoa học thực hiện chức năng, nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư số 21/2010/TT - BGDĐT, ngày 20/7/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hội thi được tiến hành theo kế hoạch số 45/KH-CM.THCSMPA ngày 13 tháng 09 năm 2012 của Bộ phận chuyên môn trường THCS Mỹ Phước A.
  Điều 3: Các Ông (Bà) có tên ở điều 1, các giáo viên tham gia Hội thi, các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
  Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.
  HIỆU TRƯỞNG
  Nơi nhận:
  Phòng GD&ĐT (để b/c);
  Như Điều 3;
  Lưu VT, CM.
   
  Gửi ý kiến